Author
mamaitati.com

Гестационна седмица и отмерване развитието на бременността – какво трябва да знаем?

Когато заговорим за бременност неминуемо се сещаме и за едно понятие наречено – гестационна седмица. Именно отмерването на 9-те месеца бременност и основните [...]