Остатъци от плацента след раждането или така нареченото „задържане на плацентата“!

Остатъци от плацента след раждането могат да останат напълно реално в организма на родилката, а може и тя напълно да изхвърли плацентата без намеса и инжектиране.

Остатъци от плацента след раждането и задържане на плацентата

Като цяло раждането по естествен път е най-доброто решение за една родилка, но понякога усложненията свързани с него не са малко. Цезаровото сечение крие също не малко опасности за майката и бебето, но понякога е неизбежно.

В материала ни сравняващ двата вида раждане, можете да претеглите за себе си ползите и вредите на всяко от тях. В интерес на истината и при двата вида раждане може да се появи усложнение за родилката, наричано от лекарите „задържане на плацентата“ или на част от нея!

Именно за това усложнение свързано с раждането ще си поговорим малко повече днес. Защо се появява, какво представлява, дали е опасно и доколко? Още, как се лекува и може ли да се предотврати появата му? Нека започваме…

Остатъци от плацента след раждането – какво представлява явлението и защо се случва?

По правило лекарите отчитат, че задържането на плацентата може да се появи по време на третият етап от раждането, който всъщност е фактическото изхвърляне на тази плацента от матката на родилката. Ако Ви се постави диагнозата задържане на плацента, то тя означава, че част от плацентата защитаваща бебето ви до момента е останала в матката или пък част от мембраните на самата плацента не са изхвърлени напълно при раждането.

Не веднъж сме споделяли с вас, че раждането протича през три основни етапа, а именно подготвителен (когато контракциите разширяват маточната шийка), родилен (когато бебето тръгне по родилния канал и се появи на бял свят) и трети етап свързан с израждането на плацентата и мембраните ѝ. При този трети етап повечето родилки сами по естествен начин раждат плацентата си и нейните мембрани.

Понякога обаче трябва да има лекарска намеса, понеже родилката не може да изроди плацентата и се използват стимулиращи за целта инжекции. Лекарите наричат процеса контролирано израждане на плацентата и понякога то се случва инцидентно, докато друг път е предварително уговорено между родилката и израждащият я екип.

При естествения етап по изхвърлянето на плацентата от организма на родилката израждането на вече непотребната плацента става посредством напъване ( както при раждането на бебето! ). Ако обаче родилката е твърде изтощена, раждането е било с усложнения или тя самата е пожелала така, акушерката и израждащият лекар могат да и сложат инжекция с медикамент в бедрото, която да подпомогне изхвърлянето на плацентата. Инжекцията се слага веднага, след като бебето се роди и предизвиква контракции в матката, за да може тя да изхвърли плацентата.

Ако третият етап от раждането протече добре, то много по-малко вероятно е да имате кръвоизливи след раждането и усложнения. Ако се случи така, че не можете да изхвърлите плацентата си своевременно или пък лекарите се съмняват, че части от плацентата или мембраната ѝ са останали в матката Ви – наложително е да бъдете лекувани подобаващо!

Израждането на плацентата най-често се наблюдава от акушерките и те след изхвърлянето ѝ съединяват всичките ѝ части, за да се уверят дали някоя не е останала в матката Ви.

Колко след раждането на бебето се изхвърля плацентата?

За различните родилки е различно, но общо казано – максимум за около един час от физиологичното раждане следва и изхвърлянето на плацентата.

Ако изхвърлянето е било планирано и асистирано, то плацентата може да се изхвърли и в рамките на до 30 минути след раждането. Най-често родилките изхвърлят плацентата за около 15 минути след раждането на бебето, ако няма усложнения!

Защо може родилката да задържи плацента е важният въпрос?

Тук основните причини за явлението са сведени до три от лекарите. Първата и най-честа причина е „атония на матката“ на родилката. Тоест матката спира да контрактира силно, за да може да се свие достатъчно добре и така плацентата да се отдели от маточната стена и да бъде изхвърлена.

Втората причина за задържане на плацентата и остатъци от нея след раждането се среща сравнително по-рядко. Нарича се „прилепване на плацентата“ и представлява прекалено дълбоко срастване на плацентата в маточната стена, а оттам идва и трудното отделяне на цялата плацента или само на части от нея.

Третата причина за остатъци от плацентата след раждането в матката на родилката се нарича „заклещена плацента“. Тоест плацентата е започнала да се изражда, но в един момент част от нея бива заклещена зад шийката на матката, която е полузатворена.

Пълният пикочен мехур след раждането на бебето възпрепятства до голяма степен отделянето на самата плацента. Ако плацентата на родилката е отделена напълно от маточните стени, тя лесно ще се изроди, но ако е приклещена някъде поради тесния отвор на маточната шийка или прекалено дълбоко вградена в стените на матката – при дърпане от страна на акушерката ще се скъса!

Лекарите наблюдават и едно друго състояние на задържане на плацентата, а именно „плацента акрета“! При него плацентата се захваща около вътрешния белег от предишно Цезарово израждане на родилката и състоянието е много опасно. Понякога лекарите препоръчват отделянето на тази плацента още по време на бременността, стига да е безопасно, а друг път просто наблюдават по-стриктно развитието ѝ.

Усложнения след раждането от задържане на плацентата, прекалено дълго задържане и възможно лечение

След раждането главната цел на матката е да се свие и да затвори всичките си кръвоносни съдове, за да няма кръвоизливи за родилката. Това няма как да се случи, ако плацентата не е изхвърлена или части от нея са останали в матката. При задържане на плацентата се наблюдава неправилно свиване на матката и съответно обилно кървене след раждането.

Лекарите споделят мнението, че плацентата изхвърлена от родилката след повече от половин час от израждането на бебето крие големи опасности от обилни кръвоизливи и опасност за живота на родилката!

Нормално е първото денонощие след раждането родилката да кърви малко по-обилно (следродилна хеморагия), но кървенето трябва да намалява и спира до ден или два най-много. Ако не спре това е признак за останала част от плацентата или мембраната ѝ в матката на родилката и ако лекарите не забележат това – родилката е в голяма опасност от силни кръвоизливи или инфекции на по-късен етап след раждането.

Не бързайте да се тревожите мили майки, вероятността да останат части от плацентата след раждането е много малка за повечето родилки – всъщност тя е едва 1%, но все пак ако сте сред този процент, винаги има решение, ако навреме се контролират и лекуват нещата! При продължително задържане на третата фаза по израждане на плацентата, може да ви помогне кърменето на новороденото, понеже ще освободите по-големи дози от хормона окситоцин, а именно той спомага контрактирането на матката и изхвърлянето на плацентата.

Понякога нито инжекциите, нито чакането помагат за изхвърлянето на плацентата и се налага интервенция с ръка от страна на лекаря. При нея е препоръчителна локалната анестезия, понеже пълната е опасна за родилката. След процедурата обаче няма да може да кърмите известно време, поради наличие на лекарства в кръвта и кърмата ви съответно. При асистирано изваждане на плацентата и остатъците от нея, задължително родилката приема медикаменти за свиване на матката и против инфекции в нея.

За съжаление превенция на явлението не е известна. Лекарите свързват до голяма степен преждевременното раждане със задържането на плацентата и остатъци от плацента след раждането. Не е задължително, ако веднъж сте родили със задържане на плацентата това да стане отново, но е доста по-вероятно.

Дано Ви бяхме максимално полезни, а сега е време за статията ни по темата за подготовката за раждането.

f | Сподели с приятели