Остатъци от плацента след раждането или така нареченото „задържане на плацентата“

Остатъци от плацента след раждането могат да останат напълно реално в организма на родилката, а може и тя напълно да изхвърли плацентата без намеса и инжектиране.

Остатъци от плацента след раждането и задържане на плацентата

Като цяло раждането по естествен път е най-доброто решение за една родилка, но понякога усложненията свързани с него не са малко. Цезаровото сечение крие също не малко опасности за майката и бебето, но понякога е неизбежно.

В материала ни сравняващ двата вида раждане, можете да претеглите за себе си ползите и вредите на всяко от тях. В интерес на истината и при двата вида раждане може да се появи усложнение за родилката, наричано от лекарите „задържане на плацентата“ или на част от нея.

Именно за това усложнение свързано с раждането ще си поговорим малко повече днес. Защо се появява, какво представлява, дали е опасно и доколко? Още, как се лекува и може ли да се предотврати появата му? Нека започваме…

Остатъци от плацента след раждането – какво представлява явлението и защо се случва

По правило лекарите отчитат, че задържането на плацентата може да се появи по време на третият етап от раждането, който всъщност е фактическото изхвърляне на тази плацента от матката на родилката. Ако Ви се постави диагнозата задържане на плацента, то тя означава, че част от плацентата защитаваща бебето ви до момента е останала в матката или пък част от мембраните на самата плацента не са изхвърлени напълно при раждането.

Не веднъж сме споделяли с вас, че раждането протича през три основни етапа, а именно подготвителен (когато контракциите разширяват маточната шийка), родилен (когато бебето тръгне по родилния канал и се появи на бял свят) и трети етап свързан с израждането на плацентата и мембраните ѝ. При този трети етап повечето родилки сами по естествен начин раждат плацентата си и нейните мембрани.

Понякога обаче трябва да има лекарска намеса, понеже родилката не може да изроди плацентата и се използват стимулиращи за целта инжекции. Лекарите наричат процеса контролирано израждане на плацентата и понякога то се случва инцидентно, докато друг път е предварително уговорено между родилката и израждащият я екип.

При естествения етап по изхвърлянето на плацентата от организма на родилката израждането на вече непотребната плацента става посредством напъване ( както при раждането на бебето ). Ако обаче родилката е твърде изтощена, раждането е било с усложнения или тя самата е пожелала така, акушерката и израждащият лекар могат да и сложат инжекция с медикамент в бедрото, която да подпомогне изхвърлянето на плацентата. Инжекцията се слага веднага, след като бебето се роди и предизвиква контракции в матката, за да може тя да изхвърли плацентата.

Ако третият етап от раждането протече добре, то много по-малко вероятно е да имате кръвоизливи след раждането и усложнения. Ако се случи така, че не можете да изхвърлите плацентата си своевременно или пък лекарите се съмняват, че части от плацентата или мембраната ѝ са останали в матката Ви – наложително е да бъдете лекувани подобаващо.

Израждането на плацентата най-често се наблюдава от акушерките и те след изхвърлянето ѝ съединяват всичките ѝ части, за да се уверят дали някоя не е останала в матката Ви.

Колко след раждането на бебето се изхвърля плацентата

За различните родилки е различно, но общо казано – максимум за около един час от физиологичното раждане следва и изхвърлянето на плацентата.

Ако изхвърлянето е било планирано и асистирано, то плацентата може да се изхвърли и в рамките на до 30 минути след раждането. Най-често родилките изхвърлят плацентата за около 15 минути след раждането на бебето, ако няма усложнения.

Защо може родилката да задържи плацента

Тук основните причини за явлението са сведени до три от лекарите. Първата и най-честа причина е „атония на матката“ на родилката. Тоест матката спира да контрактира силно, за да може да се свие достатъчно добре и така плацентата да се отдели от маточната стена и да бъде изхвърлена.

Втората причина за задържане на плацентата и остатъци от нея след раждането се среща сравнително по-рядко. Нарича се „прилепване на плацентата“ и представлява прекалено дълбоко срастване на плацентата в маточната стена, а оттам идва и трудното отделяне на цялата плацента или само на части от нея.

Третата причина за остатъци от плацентата след раждането в матката на родилката се нарича „заклещена плацента“. Тоест плацентата е започнала да се изражда, но в един момент част от нея бива заклещена зад шийката на матката, която е полузатворена.

Пълният пикочен мехур след раждането на бебето възпрепятства до голяма степен отделянето на самата плацента. Ако плацентата на родилката е отделена напълно от маточните стени, тя лесно ще се изроди, но ако е приклещена някъде поради тесния отвор на маточната шийка или прекалено дълбоко вградена в стените на матката – при дърпане от страна на акушерката ще се скъса.

Лекарите наблюдават и едно друго състояние на задържане на плацентата, а именно „плацента акрета“! При него плацентата се захваща около вътрешния белег от предишно Цезарово израждане на родилката и състоянието е много опасно. Понякога лекарите препоръчват отделянето на тази плацента още по време на бременността, стига да е безопасно, а друг път просто наблюдават по-стриктно развитието ѝ.

Усложнения след раждането от задържане на плацентата, прекалено дълго задържане и възможно лечение

След раждането главната цел на матката е да се свие и да затвори всичките си кръвоносни съдове, за да няма кръвоизливи за родилката. Това няма как да се случи, ако плацентата не е изхвърлена или части от нея са останали в матката. При задържане на плацентата се наблюдава неправилно свиване на матката и съответно обилно кървене след раждането.

Лекарите споделят мнението, че плацентата изхвърлена от родилката след повече от половин час от израждането на бебето крие големи опасности от обилни кръвоизливи и опасност за живота на родилката.

Нормално е първото денонощие след раждането родилката да кърви малко по-обилно (следродилна хеморагия), но кървенето трябва да намалява и спира до ден или два най-много. Ако не спре това е признак за останала част от плацентата или мембраната ѝ в матката на родилката и ако лекарите не забележат това – родилката е в голяма опасност от силни кръвоизливи или инфекции на по-късен етап след раждането.

Не бързайте да се тревожите мили майки, вероятността да останат части от плацентата след раждането е много малка за повечето родилки – всъщност тя е едва 1%, но все пак ако сте сред този процент, винаги има решение, ако навреме се контролират и лекуват нещата. При продължително задържане на третата фаза по израждане на плацентата, може да ви помогне кърменето на новороденото, понеже ще освободите по-големи дози от хормона окситоцин, а именно той спомага контрактирането на матката и изхвърлянето на плацентата.

Понякога нито инжекциите, нито чакането помагат за изхвърлянето на плацентата и се налага интервенция с ръка от страна на лекаря. При нея е препоръчителна локалната анестезия, понеже пълната е опасна за родилката. След процедурата обаче няма да може да кърмите известно време, поради наличие на лекарства в кръвта и кърмата ви съответно. При асистирано изваждане на плацентата и остатъците от нея, задължително родилката приема медикаменти за свиване на матката и против инфекции в нея.

За съжаление превенция на явлението не е известна. Лекарите свързват до голяма степен преждевременното раждане със задържането на плацентата и остатъци от плацента след раждането. Не е задължително, ако веднъж сте родили със задържане на плацентата това да стане отново, но е доста по-вероятно.

Дано Ви бяхме максимално полезни, а сега е време за статията ни по темата за подготовката за раждането.

f | Сподели с приятели