Сурогатното майчинство – още една алтернатива

За много жени майчинството е един съвсем естествен процес, върху който дори не се замислят до момента, в който забременеят.

Сурогатно майчинство

Или… до момента, в който не успеят

Все повече са семействата, които се сблъскват с този проблем – невъзможността да имат свое дете. След първоначалния шок следват многократни опити, лекарства и медикаменти, ходене по лекари… Редуват се отчаяние и надежда. И пак отчаяние…


Изборът, който се предоставя в такива моменти пред семействата не е голям – лечение на безплодието, ин витро забременяване, осиновяване.
Съществува обаче и друг метод. Метод, който в много страни, включително и в България, е забранен със закон. Това е сурогатното майчинство.

Думата сурогат означава заместител, а сурогатна майка е тази, която дава утробата си „под наем“ на двойка, която иска да има дете, но поради здравословни причини нямат тази възможност.
Най-често срещаната причина, поради която се прибягва до „услугата” е липсата на матка при жените, които искат да имат дете. Причините за това могат да бъдат различни. Възможно е по рождение да е така, да е премахната оперативно. Жените, които са претърпявали спонтанни аборти многократно, както и онези, които са имали неуспешни ин витро опити също се насочват към сурогатното майчинство.

Сурогатството може да бъде два вида:

Сурогатната майка да осигури яйцеклетката. Това означава, че сурогатната майка се явява и биологична. В този случай няма кръвна връзка между детето и майката, която предстои да го отгледа. Този вариант е подходящ за жени, които имат гинекологични заболявания.
Другият вариант е жената, която има репродуктивни проблеми да осигури яйцеклетката. Тази яйцеклетка се запложда от сперматозоидите на мъжа в лабораторни условия и се трансферира в матката на сурогатната майка. Така тя само износва плода, а детето има родствена връзка и с двамата си родители.

Жените, които се съгласяват да станат сурогатни майки, го правят поради две основни причини: от съчувствие (тези жени обикновено са близки на семейството) или поради финансови причини. В държавите, в които този вид майчинство е позволено, се сключва договор между двете страни, затова и сурогатното майчинство се заплаща.

Във връзка с всичко това обаче възникват редица въпроси от морално и юридическо естество, които пречат на сурогатството да бъде узаконено в цял свят. Някои от тях са:

Какво би се случило, ако сурогатната майка реши, че иска да запази детето, което е износила

Каква трябва да е цената за „майка под наем“ и трябва ли да има изобщо такава?
По какъв начин би приела сурогатната майка раздялата с детето? Какви са психологическите последствия от това нейно действие?

Какво би се случило, ако детето се роди с увреждания

Какво би се случило, ако майката сурогат получи усложнения по време на бремеността, раждането или дори почине при раждане?

Как би могло да бъде обяснено на детето как всъщност семейството му се е сдобило с него

Това са само малка част от въпросите, които са задавани от обществото. Ето защо сурогатството има своите привърженици, но и противници.

В няколко от най-големите български форуми се е водила полемика относно сурогатното майчинство. Хората, които имат отрицателно отношение към него, най-често изтъкват следните причини като водещи: чувствата на жената, която е износила бебето; българското законодателство; чувствата на детето.

Според повечето хора се прекъсва силната връзка между майката и бебето. Според тях е недопустимо да се урежда раждането посредством договор, тъй като майката е емоционално свързана с детето през всичките 9 месеца. Именно затова често при раздялата на майката с бебето настъпват тежки депресивни състояния при нея.

По отношение на българското законодателство също се срещат известни перипетии – от една страна, по силата на закона в България майка е тази, която е родила детето. Това поражда невъзможност то да ѝ бъде отнето, ако тя реши да го задържи след раждане. От друга страна, мнозина се опасяват, че сурогатството може да се превърне в „бизнес“, ако се узакони.

По отношение на чувствата на детето повечето хора изразяват мнение, че желанието да станеш майка въпреки всичко, дори въпреки влошаване на емоционалното състояние на детето е твърде егоистично.

Хората, които подкрепят идеята за узаконяване на сурогатното майчинство, излагат също своите тези. Според тях, ако се въведе закон, той ще сложи край на порочната практика на сурогатство на „черно“ (макар че в България все още е нелегално, сурогатството, дори и рядко, се практикува, но незаконно).

По отношение на чувствата на детето привържениците смятат, че би било по-лесно да му се обясни, че е било обичано и желано и затова се е наложило да се прибегне до подобно решение, отколкото, че е било нежелано и затова е изоставено (какъвто е случаят с осиновените деца).

В някои страни сурогатното майчинсвто е позволено, тъй като там не съществува опция за осиновяване на дете, защото изоставени деца няма. В България не е така. Тук всяка година се изоставят хиляди в домовете. Това е и още една причина, поради която мнозина се обединяват срещу узаконяването на сурогатството. Макар че преди няколко години беше направен опит тази практика да стане легална, този опит беше безуспешен.

Въпреки мнението на обществото и държавата, има и търсене и предлагане на тази „услуга“. Всяко бездетно семейство само решава дали този последен избор е най-доброто, което може да направи, или – не. И ако реши че е, просто го прави „на черно“.

f | Сподели с приятели