Белодробната зрялост на новороденото и малко повече за състоянието на остра дихателна недостатъчност и синдром на неонатален дистрес!

Белодробната зрелост на новороденото е важен фактор за оцеляването му извън топлата и уютна майчина утроба. Като цяло нашите бебета са страхотни бойци [...]