Бебе с анемия накъде?

Все по-често се случва да се раждат деца с анемия. Тя може да бъде наследствена (предава се генетично на плода от майката или бащата) или придобита (възниква следствие на различни фактори).

бебе и анемия

По същество анемията при новородените се характеризира с бледа кожа, изявена жълтеница (при хемолитична анемия – появява се до 24 часа след раждането).

Тя не е за подценяване, тъй като до органите не достига нужното количество кислород, защото стойностите на хемоглобина са занижени.

Още в неонатологичното отделение ще бъде обърнато внимание на състоянието на бебето и е възможно да бъде удължен неговия престой, и този на майката. Провеждат се редица кръвни изследвания, както и фототерапия за ускоряване разграждането на билирубина (образува се при разрушаване на хемоглобина и причинява жълтия цвят на кожата и склерите).

Нерядко се случва бебетата да имат нужда от кръвопреливане (понякога неколкократно), което по своята същност не е толкова страшно преживяване, колкото майките смятат.

След като премине първоначалният стрес е време да помислите и в друга насока. Много майки не знаят, педиатрите обикновено не дават тази информация, за социалните служби няма да споменаваме…, но ние решихме да систематизираме на едно място стъпките, които може да предприемете, ако се окаже, че бебето ви има анемия.

Без значение от нейния вид, вродена или придобита, може да задвижите процедура за явяване на ТЕЛК. Може да ви звучи страшно, но вашето дете ще има нужда от следене при хематолог, редовни прегледи, евентуални кръвопреливания и съответно разходи за това. Вие няма да сте вечно по майчинство, а социалната ни политика не се вълнува от това, че децата със заболявания не спират да правят разходи и след изтичане на периода на майчинство.

5.50лв
Детска бяла тениска за физическо от bstyle.bg
5% отстъпка с промокод mamaitati

Процедурата, след установяване на анемията е:

 1. Следене на детето от специалист по детска хематология.
 2. Вземане на медицинско направление за РЕЛК (бланка, която се попълва от личния лекар).
 3. Заявление за деца (различна е от тази за възрастни) до ТЕЛК, чрез Регионална картотека на медицинските експертизи за освидетелстване (попълва се лично от родителя).
 4. Попълнените заявление и медицинско направление за РЕЛК се депозират в Регионалната картотека на медицинските експертизи. Там се издава входящ номер и в рамките на месец се получава писмо от РЕЛК, в което са описани необходимите изследвания и документи, както и датата, и мястото на явяване пред комисия.
 5. След извършване на необходимите изследвания, уточнени в писмото от РЕЛК, заедно с тях и бебето трябва да се явите пред комисията. Може да ви звучи много страшно, но всъщност това, което се случва е, че лекари-специалисти по съответното заболяване разглеждат дали всички документи са налице, задават някои въпроси, свързани с лечението на детето и му правят преглед. Това е! Цялото явяване обикновено трае не повече от 10 минути, поне що се отнася до анемиите. След прегледа ще ви съобщят кога ще бъде изготвено самото решение. Обикновено бебета и малки деца се разглеждат с приоритет, и сроковете за получаването на документа са кратки – 3-5 дни.
 6. На датата на получаване на решението на ТЕЛК е нужно да се яви родителя или настойника на детето. То не е необходимо да присъства. Подписват се екземплярите, един остава в комисията, а другият се взима. Ако не сте съгласни с решението на комисията, имате право да обжалвате в 14-дневен срок от датата на получаване. В случай, че нямате възражения трябва да изчакате изтичане на този 14-дневен срок и да посетите Регионалната картотека, за да заверите ТЕЛК-а и той да влезе в сила.

След като това се случи направете поне 10 копия от него, защото трябва да подадете документи в съответната социална служба (по адресна регистрация), за да задействате процедура по изплащане на ежемесечна финансова помощ.

Когато отидете в социалната служба, следва да попълните няколко молби-декларации (бланките се взимат от дирекция социално подпомагане, на сайта на АСП също има файлове за изтегляне, но тях не ги приемат за валидни?!).

Конкретно това са:

 • Молба–декларация за получаване на месечна добавка по чл.8д от Закона за семейните помощи за деца;
 • Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
 • Заявление-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция;
 • Молба за отпускане на месечни добавки за социална интеграция.

Когато преминете през съответните процедури и сте подали нужните документи, остава само да изчакате решението на районната дирекция Социално подпомагане.

Ако молбата ви бъде удовлетворена, сумите за минал период и двойните детски надбавки от месеца на подаване на декларацията, ще ви бъдат изплатени по заявена от вас банкова сметка.

Молбата за детски надбавки (месечни помощи за дете до навършване на средно образование) се подава всяка година в месеца, в който сте подали първият път, а молбата-декларация по чл.8д се подава еднократно и е валидна за целия период на ТЕЛК-а.

От какви преференции мога да се възползвам, ако детето ми е с ТЕЛК:

 • Финансова подкрепа в размер на 240 лв.
 • Двойни детски надбавки в размер на 100 лв.
 • Възможност за приемане в детска градина с преференции. Друго, свързано с детското заведение, е възможността за подаване на молба, въз основа на Закона за местните данъци и такси, където е упоменато, че деца с увреждания и степен на инвалидизация, се освобождават от задължението за заплащане на такса.
 • Допълнителни интеграционни добавки (суми, освен горепосочените, за транспорт, рехабилитация, лекарства, наем на общинско жилище и други).
 • Други.

Срокът на ТЕЛК-а може да бъде от 1 до 3 години (като след изтичането му може да се явите отново пред комисия) или пожизнен. Това е написано в Наредбата за медицинска експертиза. Пак там ще намерите информация и за степента на инвалидизация при различните видове анемия.

Ако решите да потърсите правата си, но смятате, че сте закъснели – не се притеснявайте. В Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи е предвиден текст, според който изплащане на сумите по чл.8д (различни за периодите назад във времето), се дължи от датата на инвалидизация на детето.

В 90% от случаите, когато говорим за вродена анемия, датата на инвалидизация е датата на раждането.

Дори и да сте разбрали, че имате възможност за подкрепа от Агенция социално подпомагане 6-7 месеца по-късно, с освидетелстването на детето, сумата ще ви бъде изплатена накуп.

Това, че детето ви има анемия или друго заболяване в никакъв случай не го прави инвалид. Не ставайте роби на предразсъдъците, че ТЕЛК се издава на „инвалиди”, децата ви имат същите възможности, както и тези на клинично здравите им връстници, само грижите за новороденото (ходене на консултации и следене от специалисти) са повече докато порасне и организмът укрепне.

За ваше улеснение поставяме линкове към съответните закони и правилници, които е хубаво да прочетете, и са свързани с темата:

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456128

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135678969

f | Сподели с приятели