Новороденото – от какво зависи чудото да се родиш момче или момиче

Новороденото бебе има толкова много изумителни качества. Самото му приспособяване от живот 9 месеца в утробата във водна среда и преминаването за секунди след раждането към въздушна – си е цял подвиг. Създаването на човешки живот е мистерия и определено хората сме сложни същества.

от какво зависи да се родиш момче или момиче

Преди време ви предложихме един материал за това кога можете да узнаете пола на бебето и доколко той е точно определен – няма да е лошо да го препрочетете.

Днес ще ви предложим малко повече информация за това как и от какво точно се определя пола на бъдещото ни дете? Не се тревожете статията ни няма да е като урок в учебника по Биология – определено ще научите много неща за пола на бебето и ще ви бъдат от полза.

Бъдещото новородено – как се случва бебето ни да бъде момче или момиче и кога

Определено всяка двойка, разбирайки, че ще има наследник, тайничко се пита – какъв ще бъде той? Дали ще прилича на мама или пък на тате? С каква коса и очи ще бъде? Но най-вече дали ще е момче или момиче? За да си отговорим на тези въпроси, трябва да се върнем малко назад във времето – в часовете по Биология. Да си припомним понятия, като клетка, клетъчно ядро, хромозоми и нещата за X и Y хромозомите.

Клетката е основния градивен елемент на всяко живо същество, следователно и на човека (бебето). В нашите организми има над десет милиарда клетки, които образуват тъканите на телата ни. За да съществуваме клетките ни са разделени по функции максимално точно и така ни осигуряват оптимални нива на живот. Говорим за костни клетки, мозъчни, кожни и разбира се полови – от които зависи дали ще се родим момчета или момичета.

Най-важната част от човешките клетки са техните ядра. Именно в тях се намират хромозомите, които са така важни за пола на бъдещото бебе. В клетъчното ядро се съдържа хроматин, който буквално означава цвят и притежава свойствата да поглъща оцветяващи вещества. Всяка една мъничка човешка клетка има 23 двойки хромозоми, които са главните виновници за обновяването и подмладяването на клетките в нашите тела.

Всеки човек, независимо дали е мъж или жена има 23 чифта хромозоми, групирани в групи по една унаследена от бащата и една от майката. Един чифт от тези хромозоми обаче не е еднакъв, както са останалите, а се състои от две различни хромозоми. В зависимост от това как двете хромозоми са групирани в този единствен различен чифт се ражда момче или момиче. Един доста сложен биологичен процес, които се осъществява още в самото начало на оплождането и бременността – при развитието на ембриона и неговото делене.

Накратко бебетата момченца имат в телата си 22 чифта еднакви хромозоми, а 23-я чифт е този с половите хромозоми в комбинация от XY хромозомите. Момиченцата пък имат също 22 еднакви чифта хромозоми, но половите им хромозоми от 23-ти чифт са еднакви в комбинация XX.

Как става чудото по определяне на пола обаче и кога

Единствено половите клетки на човека съдържат половин набор от хромозоми – тоест те са 23 броя вместо 46. Защо? Защото, когато жената отделя зряла яйцеклетка за оплождане, а мъжът зрели сперматозоиди – те се срещат при оплождането и образуват едно общо яйце (бъдещ зародиш) – в което има 23 хромозоми от женската яйцеклетка и още толкова от мъжкия сперматозоид.

Накратко лотарията или хазартния принцип при определянето пола на бебето е в пълен ход. И това зависи единствено от мъжа! Понякога се комбинира X мъжка хромозома със същата женска и така ще се роди момиче, а друг път Y мъжката хромозома се комбинира с X женската отново и бъдещото бебе ще бъде момче. Всичко това се определя още при самото зачеване и сливането на сперматозоида с яйцеклетката – но лекарите специалисти могат да видят пола на бебето доста по-късно, когато има вече външни белези за разпознаването му в майчината утроба.

Пола на бъдещото новородено и „вината на бащата“

Когато говорим за главен фактор определящ пола на бъдещото бебе – няма как да не кажем, че това е именно мъжа. Именно способността на мъжката полова система да произвежда равен брой сперматозоиди или полови клетки от два различни типа – е виновника за двуполовост у човека. Тоест мъжете произвеждат 22 двойки хромозоми + X полова хромозома и още толкова двойки + Y хромозома този път обаче.

Женската полова система произвежда единствено 22 хромозоми + една X полова хромозома. Така благодарение на мъжете при оплождане на яйцеклетка и сперматозоид може да се роди или момиче, или момче. Дали всичко е въпрос на лотария, обаче?

Разбира се, че не. Но пълната картина на тази природна мистерия – все още не е разкрита от учените. Ако всичко беше на съвсем случен лотариен принцип – следователно в света щяха да се раждат равен брой момчета и момичета. Но в действителност не е така. В едни родове се раждат повече момчета, докато в други повече момичета.

Тенденцията винаги мъжките рожби да са малко повече от женските се запазва и до днес – но защо, не знаем? Съвсем ясно през годините учените различават родове, които наричат мъжки и там се раждат повече мъже, но има и женски родове, където се раждат повече жени.

При това учените са доказали, че между сперматозоидите носещи X хромозомата и тези носещи Y хромозомата – има различие. Вторите са доста по-бързи и имат малка глава, докато първите са по-бавни и с по-голяма глава – дали яйцеклетката не си избира целенасочено вида сперматозоид? Едва ли скоро ще узнаем! Засега комбинацията между женските и мъжки полови клетки си остава загадка и при нея има много неизследвани странични фактори, които оказват влияние на процеса.

В този ред на мисли няма как да програмираме дали ще имаме момче или момиче – и точно това май му е хубавото на цялата тази суетня и чудене – момиче ли ще се роди или момче. Каквото е – добре дошло е и трябва да бъде обичано и обгрижвано. Бъдете здрави мили семейства и по-многобройни – така човешкия род няма да изчезне скоро.

Прочетете и материала ни за стволовите клетки – интересен и полезен е.

f | Сподели с приятели