Проследяване на бременността стъпка по стъпка – ІІ-ра част

Като продължение на темата за проследяване на бременността, в настоящата публикация ще ви запознаем със следващите прегледи и изследвания.

Проследяване на бременността

Пети преглед (22-26-та гестационна седмица)

При тази контролна визита наблюдаващият лекар прави преглед на видеозон и проследява състоянието на плода. Също така се прави оценка на здравето и на бременната. По принцип всички прегледи през и след този срок се съпровождат с проверка състоянието на плацентата и пъпната връв (доплер).

Доплерът е изследване с ултразвук, с което може да се проследи развитието на бебето, състоянието на околоплодните води, пъпната връв, плацентата, както и кръвоснабдяването на органите.

Препоръчва се при някои съмнения (за увита пъпна връв, болки в корема, претърпяна травма на бременната, намалена активност на плода, кръвотечение), както и напълно рутинно.

Изследването се провежда при празен пикочен мехур и през корема. В някои случаи и през влагалището.

Шести преглед (28 гестационна седмица)

След този срок (до 36 гестационна седмица) на всеки две седмици се прави запис на сърдечните тонове на бебето. Също така се отчита и наличието (или липсата) на контракции. Прочетете още за проследяването на сърдечните тонове.

Записът на тонове е изследване, което продължава по-дълго (10-20 минути) и се различава от слушането на тонове. Последното може да бъде правено при всеки ултразвуков преглед.

Изследванията, които се правят най-често след 36-та гестационна седмица, са за хепатит В и С, сифилис и СПИН. Те може да се проведат и по-рано по преценка на проследяващия бременността специалист. Заради наличието на валидност на резултатите (3-6 месеца), и заради важността им за протичане на самото раждане, повечето специалисти ги назначават непосредствено преди термина.

Други задължителни изследвания преди раждането (36-38 гестационна седмица) са микробиология на влагалищен секрет, ПКК на бременната и урина.

Наблюдаващият лекар може да назначи консултация с други специалисти при нужда.

Ако сте избрали обезболяване по време на нормалното си раждане, е нужно да се проведе консултация с анестезиолог.

След 36-та гестационна седмица записите на сърдечните тонове на бебето се правят всяка седмица.

В периода до ВТР (вероятен термин на раждане) се прави последна консултация с гинеколога за изясняване предлежанието на бебето и обсъждане на самото раждане.

Това бяха прегледите и изследванията, които са оптимални за наблюдаване на една нормално протичаща бременност. По преценка на лекаря, който сте избрали да наблюдава бременността, може да се наложат допълнителни изследвания и прегледи, за да се постигне максимална безопасност както за бебето, така и за майката.

f | Сподели с приятели