Бременност и раждане с тромбофилия

Тромбофилията е генетично заболяване, при което се наблюдава повишено кръвосъсирване и склонност към образуване на тромби.

Бременност и раждане с тромбофилия

Болестта най-често е наследствена, но може да се причини от външни фактори като травми, операции, обездвижване, прием на орални контрацептиви.

Как тромбофилията влияе на зачеването и бременността

При бременност физиологично се повишава склонността към образуване на тромби под влияние на половите хормони. Присъствието на тромбофилия допълнително повишава кръвосъсирването и създава сериозни рискове за здравето на майката и плода.

Нелекуваната тромбофилия може да доведе до серия спонтанни аборти, отлепяне на плацентата, нарушен растеж на плода, прееклапсия, мъртво раждане.

В кои случаи се налага скрининг за тромбофилия

 • При всички жени с венозен тромбоемболизъм;
 • Настояща или предходна бременност с прееклампсия;
 • Жени с повече от един спонтанен аборт;
 • При бременност, завършила с мъртво раждане;
 • При неуспешна инвитро процедура;
 • Забавяне на растежа на плода;
 • Отлепване на плацентата;

Кои са рисковите фактори

Тромбофилия може да се подозира при всички жени с повтарящи се спонтанни аборти, развитие на прееклампсия по време на бременността, жени над 35 години, бременни със затлъстяване, захарен диабет, чернодробни заболявания, артериална хипертония, болест на Крон, хематологични заболявания.

Рискови фактори са тютюнопушенето, приемът на орални контрацептиви, наличие на разширени вени, наследственост.

Как се поставя диагнозата

Необходимо е кръвно изследване за носителство на дефектен ген, причиняващ тромбофилия. Гените са следните:

 • Faktor V Leiden;
 • Faktor II (20210G/A);
 • MTHFR (C677T);
 • PAI (4G/5G);

Наличието на един или комбинация от тях определя повишения риск от тромбообразуване.

Какво е лечението

Преди зачеване и първи триместър

Ако тромбофилията се открие в ранен срок на бременността или още преди тя да е настъпила, шансовете за износване и успешно раждане са най-големи. Жената трябва да бъде подробно информирана за повишения риск от тромботични инциденти и инструктирана как да ги избегне.

Започва се терапия с антитромботични лекарства, като изборът на подходящ препарат се прави от акушер-гинеколог.

Нужно е жената да приема фолиева киселина още преди зачеването и да продължи поне до 20 гестационна седмици, като в някои случаи дозата е няколко пъти по-висока от обичайно препоръчваната.

Важно е стриктно проследяване на бременността чрез ехографски прегледи, изследвания на кръв и урина, следене на кръвното налягане.

През втори и трети триместър

При жени с наследствена форма на тромбофилия се препоръчва доплерово изследване поне 3 пъти между 15-та и 30-та гестационна седмица. Нужни са и по-чести ултразвукови прегледи. Оценява се кръвоотока към плацентата, риска от прееклампсия, растежа и развитието на плода.

При наличие на патологично доплерово изследване бременността се приема за високорискова и може да се наложи хоспитализация и интензивно наблюдение.

Кръвното налягане на бременната жена трябва да се следи ежедневно и редовно да се изследва урината за наличие на белтък, поради повишения риск от прееклампсия.

Когато терапията е адекватна, кръвоснабдяването на плода е добро, бременността се развива нормално и завършва успешно. В някои случаи може да се наложи преждевременно раждане. След раждането терапията трябва да продължи още няколко дни до няколко седмици.

f | Сподели с приятели