Забавено речево развитие при децата – кога да потърсим логопед

Забавено речево развитие при децата – какво е това явление, кога се появява и необходимо ли е да потърсим помощта на специалист-логопед?

Забавено речево развитие при децата – кога да потърсим логопед

Забавеното речево развитие не е единствено внезапна поява на заекване, невъзможността да се изговарят някой звуци и букви или пък неспособността да се формулират изречения. То е комплексен проблем, който често пъти се появява на различен стадии от развитието на детето ни. Може да го забележим, когато бебето ни е на 2 години, детето е на шест или пък в по-късен етап.

Нека ви разкажем основните и важни неща по въпроса, които засягат деца от три годишна възраст до чак дванадесет години и повече, според мнението на специалистите.

Забавено речево развитие при децата – кога, защо и как се лекува

Когато говорим за забавяно развитие в речта при децата, трябва да споменем и състояния, като Детска церебрална парализа, Синдром на Даун и често свързаните с тези състояния специфични езикови и дори артикулационни нужди. Понякога налице са нарушения в самите орално-моторни механизми и проблема идва оттам. В такива случаи е нужна корекция на нарушенията, корекция на забавеното говорно и речево развитие, както и стандартни прийоми за справянето с чисто ограмотяващите проблеми – с писане, смятане, четене, плавен речеви изказ и прочие.

У нас има хиляди майки, които си задават въпроса – „Има ли детето ми проблеми с говора или просто прекалено много си внушавам?“ Извън тежките и сложни случай на деца с увреждания, чийто работа с логопед и не само е задължителна и наложителна – хиляди деца у нас имат говорни затруднения и затруднения в изразравянето на речевия си капацитет. Ако започнем от най-ранна детска възраст и сте установили, че бебето ви има къса юздичка на езика – дали сте се питали, това ще доведе ли до бъдещи проблеми с говора? Специалистите твърдят, че късата юздичка не само на езика, но и на горната и долна устна, са виновници за редица говорни проблеми и дефекти дори. Така например, ако бебето ви има по-къса юздичка на езика, то в последствие ще има затруднения да възпроизвежда определени звуци, така ще се опитва да ги замества и изопачава. Освен това късите юздички на устните водят до затруднения, при правилното учленяване и озвучаване на звука, за чието формиране главна роля изиграват именно устните.

5.50лв
Детска бяла тениска за физическо от bstyle.bg
5% отстъпка с промокод mamaitati

Единствено консултация с ордононт, би дала ясна представа на родителите, дали проблема може да се израсте от бебето или е нужна намеса, като рязане на късата юздичка. На 100% говорните изменения и дефекти са в голямата си част, предизвикани от тези състояния, които не са установени навреме, затова е нужно да им обръщате внимание. Когато на бебето започват да му никнат зъбки, това е радост за мама и татко – но дали изникналите накриво зъбки няма да са говорен проблем. Забавено речево развитие при децата, често пъти се дължи на именно кривите зъби, които не са позиционирани добре в устната кухина. Кривите зъби са виновници за неправилното изговаряне на дадени звукове или групи от звукове.

За разлика от късите юздички, кривите зъби не предизвикват забавено речево развитие в пълния смисъл, а просто засягат външния изказ на думи и словосъчетания. Именно, за да се озвучи правилно един звук, струята издишан въздух е от най-голямо значение. Затова кривите зъби, често са причина за „шъшкане“ или „съскане“ от страна на децата. Звуците, като ш, ж, ц, ч, с, з са неправилно изговаряни. Затова дори и млечните криви зъби е добре да бъдат лекувани навреме от специалист стоматолог.

Срещата с логопеда е много важна, дори когато говорния проблем е лек и забавено речево развитие при децата не е налице. Именно логопеда помага при състояния, като заекване в следствие на силен стрес, на трудност при образуване на изречения, при фактори, като неправилен изговор на звуци от гласен или съгласен характер. Много често родителите пренебрегват проблеми в говора на детето си, като мислят че те са временни. Дори и временните проблеми оставят вредна следа, затова консултацията със специалист е наложителна и не е прищявка. Плавността на речевия изказ и забавеното речево развитие, могат да се превърнат в проблем за цял живот – така че адекватната реакция в ранно детство е необходимост! За майките, които стриктно следят говора на невръстните си малчугани е добре да се каже, че според специалистите формирането на реч следва подобна крива:

– Година и половина, две години – бебето е способно да комбинира по две по-прости думи ( дай ми; ето ти и прочие);

– Две години, две години и половина – детето може да образува изречение от две части ( Искам вода, обичам мама и други);

– Шест години – детето формира правилно построени думи в изречения още от навършването на три години;

Ако до периода максимум 4 години детето има проблем да прави изречения, да общува пълноценно, да изказва думи, звукове и словосъчетания – то нуждата от логопед е налице. Ако специалиста не бъде потърсен, в по-късна предучилищна или училищна възраст детето ще има проблеми в обучението си. Когато забележим, че изговаря натъртено „р“ или не може да го изговаря, или звуците „ш“, „ч“ или „щ“ са трудни или невъзможни за изговор – нужно е специална практическа терапия с логопед. Ако това не се направи в училище детето ще замества трудните звуци-букви, дори в диктовката си.

Чисто практически забавено речево развитие при децата е повод за притеснение, защото в голяма степен е обвързано с по-сериозни заболявания. Въпреки това споменатите по-леки причини и пренебрегването им, водят до едно социално не адаптиране, до чисто психологически притеснения и затворено поведение. Затова забавено речево развитие при децата е проблем, който може да бъде и много сложен и разрешим само с няколко посещение при логопед. Просто му обърнете нужното внимание.

f | Сподели с приятели