Бременност при момичета под 18 години

Бременност преди 18 години – е проблем, който е често срещан в нашата страна. Основната причина за него обаче почти винаги е липсата на отговорност и неглижирането на евентуалните последствия от сексуалния акт.

бременност под 18г

Неминуемо една бременност води до по-високи рискове както за плода, така и за майката. Но рисковете не са само физически. Често негативните последствия са и емоционални. А появата на едно нежелано бебе, каквито в повечето случаи са бебетата, родени от момичета, само засилва отрицателните последствия за живота на майката.

Ранната бременност

В такава ранна възраст момичето все още не е изградена личност. Обикновено първата ѝ реакция е да скрие бременността от семейството си. Често е трудно да се установи и настъпването на оплождането, поради нерегулирания все още месечен цикъл. Това води до други проблеми – невъзможност да се определи дали размерът на детето отговаря на съответната гестационна седмица.

Тъй като организмът на момичето преди 18 години все още не е физически зрял, той и по-трудно се приспособява към износването на плода. Във възрастта между 14 и 15 години тазът все още не е нараснал достатъчно, затова и нерядко в този период се налага секцио. Смята се, че след 16 годишна възраст този проблем изчезва.

Твърдението, че има повишен риск за здравето на младото момиче по време на бременност, е вярно. Но нерядко то бива преувеличено.

Предизвикана от бременността хипертония

Макар че има твърдения, че в тези ранни години е засилена появата на хипертония, предизвикана от бременността, изследвания са установили, че когато се полагат необходимите специални грижи, проблемът не е с по-голяма честота от този при другите възрасти. Това значи, че ранната бременност не може да се смята за фактор за появата на предизвикана от бременността хипертония.

Анемия

Тъй като при голяма част от младите момичета количеството на внасяните минерали и витамини в организма е по-ниско, се наблюдава и засилена честота на анемията. Вносът на желязо, белтъци, калций е ограничен. Това е и причината анемията при бременните под 18 години да е 2 пъти по-често срещана. Тя би могла да бъде предотвратена, ако бременното момиче си набавя всички необходими за доброто здравословно състояние вещества.

Кръвотечение през третото тримесечие

Бременността при момичетата не е съпроводена с по-чести кръвотечения през третото тримесечие в сравнение с по-възрастните жени.

Преждевременно раждане

Погрешно е схващането, че ранната възраст е причина за преждевременно раждане. Процентът обаче при момичетата, бременни под 18 години е по-висок, тъй като преждевременното раждане се свързва с нездравословен начин на живот. А той, както добре знаете, е характерен за младите. Тютюнопушенето, алкохолът, липсата на пълноценна храна, пренебрежителното отношение към бременността, дори наркотичните вещества – всичко това е предпоставка за преждевременното раждане на бебето.

Повече за преждевременното раждане можете да намерите в статията Рискове за бебетата от преждевременното раждане.

Майчина смъртност

Малко са данните, които сочат, че майчината смъртност е по-висока при младите момичета. Подобрените медицински грижи драстично са намалили смъртността както при вагиналното, така и при коремното раждане. Въпреки това рискът при младите майки, особено тези под 15 години, е по-голям, отколкото при възрастните.

Рискове за бебето

Установено е, че бебетата, родени от млади майки, са изложени на по-големи опасности, отколкото останалите. Понякога те са с по-ниско тегло. В следствие на нездравословния живот, който повечето млади майки водят, има по-висок риск бебето да се роди преждевременно. При тези бебета се наблюдава по-висока смътност.

Социални проблеми при ранната бременност

Много често ранната бременност е нежелана и от двамата родители. В следствие на това нерядко се стига до раздяла на двамата. Така майката остава сама с бебето. Тъй като самата тя е все още дете, отговорността, която трябва да поеме, е непосилна за нея. Затова и се налага помощ отвън – от нейното собствено семейство – майка, баба, сестра. Понякога раждането на дете налага момичето да прекрати образованието си. Но дори и да успее да го завърши, по-нататъшната ѝ реализация остава на заден план. Защото има по-важна отговорност – едно човешко същество. Така една млада жена, момиче, няма почти никакви шансове да си намери добре платена работа – без образование и опит. По този начин самата тя обрича себе си на неуспех.

Това е основателна причина да се чувства неудовлетворена от живота си. Фактът, че трябва да се грижи и за бебе, за което не е подготвена, допълнително ще засилва недоволството ѝ. А една нещастна майка не може да отгледа емоционално здраво бебе. Установено е вече, че спокойствието и радостта по време на бременност, както и след нея, оказват много силно влияние на детето в един по-късен етап – от здравословна и емоционална гледна точка. Всяка чувство на майката дава своето отражение на бебето – независимо дали положително, или отрицателно.

Ето защо и в България е толкова висок процентът на абортите на момичета под 18 години. Но абортът не е решение. Той води след себе си други проблеми. Нежеланата бременност може да бъде избегната. Нужно е обаче отговорно отношение. В основата на него е информацията.

Статията Как да се подготвим за предстоящото ни раждане дава някои ценни насоки, които могат да са ви от полза.

f | Сподели с приятели